Kontakt

Crnogorski Ženski Lobi
Crnogorski Ženski Lobi
069 454 606
SOS telefon za žrtve trafikinga
SOS telefon za žrtve trafikinga
116666
SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja
SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja
020 250 750
funded by eu
Vlada CG
undp
un women
un women
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor