Naše priče

"Šest godina sam trpjela ekstremno emocionalno, psihičko, fizičko, pa čak i finansijsko zlostavljanje od strane bivšeg partnera. Bila sam potpuno izolovana, slomljena i poražena. Nije bio ugrožen samo moj život, nego i život moje kćeri. Ona je zavisila od mene i bila zabrinuta za svoju bezbjednost i sigurnost. Prikrivala sam bol hrabrim licem kao da je sve u redu. Ali istina je bila da sam patila."
S. (30), Bar
"Razgovarajući sa nekim, shvatila sam da to nije moja greška; da nisam bila kriva. Sada ne moram da se trudim da otupim bol: umjesto toga mogu razgovarati sa nekim i izabrati bolji put za sebe."
T. (25), Žabljak
"Znala sam da to što se dogodilo nije u redu. A1i sam se osjećala da to je pogrešno. Jesam 1i uopšte bila kriva što sam bila tamo? Nisam htjela imati seksualni odnos s njim. Nisam znala šta drugo uraditi. Pokušala reći ne, a1i on je rekao da to želim."
M. (40), Podgorica
"Samo sam trebala s nekim da razgovaram. Jednom kad sam smogla hrabrosti razgovarati s nekim o svojim problemima, to je bila prava pomoć. Bilo je sjajno pronaći nekoga, nekoga s kim bih mogla razgovarati i planirati šta bih sljedeće mogla učiniti. Bez njihove pomoći, jednostavno ne znam kako bih se sada osjećala i šta bih radila. Nisam sve postigla, a1i znam da sam na pravom putu."
V. (45), Podgorica
"Bi1a sam izolovana kao zatvorenica i svakodnevno psihički mučena. Kontrolisao je moj fizički izgled, gdje god sam išla, s kim sam razgovarala, pa čak i moje misli! Slomio je moj duh do te mjere da sam se odrekla sopstvenih snova i težnji."
M. (34), Podgorica
"Šest godina sam trpjela ekstremno emocionalno, psihičko, fizičko, pa čak i finansijsko zlostavljanje od strane bivšeg partnera. Bila sam potpuno izolovana, slomljena i poražena. Nije bio ugrožen samo moj život, nego i život moje kćeri. Ona je zavisila od mene i bila zabrinuta za svoju bezbjednost i sigurnost. Prikrivala sam bol hrabrim licem kao da je sve u redu. Ali istina je bila da sam patila."
S. (30), Bar
"Razgovarajući sa nekim, shvatila sam da to nije moja greška; da nisam bila kriva. Sada ne moram da se trudim da otupim bol: umjesto toga mogu razgovarati sa nekim i izabrati bolji put za sebe."
T. (25), Žabljak
Naše priče su upotpunosti istinite.
Iz poštovanja prema žrtvama, imena su uklonjena i koriste se inicijali.
Njihova hrabrost da progovore ne smije se zloupotrebljavati već biti podstreh za druge.
funded by eu
Vlada CG
undp
un women
un women
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor