Treba da znaš

Nasilje će se vrlo rijetko zaustaviti nakon prvog puta. Uprkos obećanjima da se neće ponoviti, nasilje bude sve učestalije.

Za nasilje je odgovoran nasilnik i bez obzira na sve okolnosti, nasilje nema opravdanja!

Nasilje se može dogoditi svima, bez obzira na obrazovanje, godine starosti, pol ili bilo koju drugu karakteristiku.

Niko nema pravo da vas povrijeđuje! Budite hrabri i zatražite vaš siguran razgovor!

Nasilje će se vrlo rijetko zaustaviti nakon prvog puta. Uprkos obećanjima da se neće ponoviti, nasilje bude sve učestalije.

Za nasilje je odgovoran nasilnik i bez obzira na sve okolnosti, nasilje nema opravdanja!

Šta još
treba da znaš?

Šta predstavlja nasilje?

Nasilje predstavlja kršenje prava na život, slobodu, fizički, psihički i seksualni integritet, bezbjednost i ljudsko dostojanstvo osobe koja isto trpi.

Niste jedini!

Tokom svog života, svaka druga osoba u Crnoj Gori doživjela je neki oblik nasilja.

Nasilnik može biti svako: član porodice, poznata ili vama nepoznata osoba, prolaznik na ulici, bivši ili sadašnji partner.

Osobe koje vrše nasilje pripadaju svim društvenim strukturama: različitih su profesija, nivoa obrazovanja, materijalne situacije ili nacionalnosti.

Predrasude prema žrtvi nasilja:

“Bila je pijana, tako joj i treba!”

“Nije trebala šetati sama tako kasno!”

“Sigurno ga je ona isprovocirala.”

“ON nikada ne bi uradio tako nesto.”

“Zašto je baš sada progovorila kada je prošlo toliko vremena”

“Kako je nije stid da priča o tome, sramoti svoju porodicu!”

“Šta je ona radila tamo baš tako obučena?!”

“Žene uvijek drame i preuveličavaju da bi privukle pažnju.”

Kako pomoći ženi koja je žrtva rodno zasnovanog nasilja?

Vjerujte joj. Uvjerite je da to što joj se desilo nije njena krivica. Podržavajte ženu, ali ne pretjerujte svojim reakcijama. Budite strpljivi. Dozvolite joj da vam govori ili ne govori o detaljima napada. Ne prenosite drugima. Dozvolite da sama izabere sa kim će podijeliti detalje napada. Imajte u vidu da je ovo samo jedan dio života ove osobe. Izbjegavajte da se ponašate pretjerano zaštitnički. Ne oduzimajte joj moć donošenja odluka.

Djevojčice i dječaci mogu biti žrtve seksualnog zlostavljanja!

Seksualno nasilje, zlostavljanje, uznemiravanje ili zloupotreba djece postoji u slučajevima kada se odrasla osoba ponaša prema djetetu na način koji djetetu ne prija:

- Kada gleda, dodiruje ili ljubi dijete na neprihvatljiv način;

- Kada od djeteta traži da ga/je dodiruje ili ljubi dijete na neprihvatljiv naćin;

- Kada djetetu pokazuje slike, snimke, filmove nagih osoba , neprikladnih scena i slično ili kada djetetu šalje takve sadržaje putem društvenih mreža;

- Kada dijete nagovara, prisiljava i/ili ucjenjuje da učestvuje u seksualnom odnosu;

- Kada dijete nagovara, prisiljava i/ili ucjenjuje da učestvuje u seksualnom odnosu uz obećanje određene protivnaknade u stvarima, uslugama i/ili novcu...

Ciklus nasilja

Zlostavljanje: Partner je agresivan, ponižava vas ili je nasilan. Zlostavljanje je “igra moći” stvorena da vam pokaže “ko je šef”.

Krivica: Nakon zlostavljanja vaš partner se osjeća krivim, ali ne zbog onog što je uradio. Više ga brine mogućnost suočavanja sa posljedicama svog ponašanja.

Izgovori: Nasilnik racionalizuje svoja djela. Može smisliti čitav niz izgovora ili okriviti vas za svoje nasilno ponašanje.

NORMALNO PONAŠANJE: Nasilnik čini sve da povrati kontrolu i zadrži žrtvu u vezi. Može se ponašati kao da se ništa nije dogodilo.

FANTAZIRANJE: Počinje da mašta o ponovnom zlostavljanju. Razmišlja o vašim greškama i kako će vas natjerati da platite.

NAMJEŠTALJKA: Pravi vam namještaljku i sprovodi svoj plan stvarajući situaciju da opravda zlostavljanje.

funded by eu
Vlada CG
undp
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor