Zastrašivanje i prijetnje

 • Zastrašivanje i prijetnje - Nasilnik može koristiti određene tipove ponašanja da stvori strah, nesigurnost i nametne poslušnost partnerki.
  • Korišćenje izgleda, gestova ili radnji koje izazivaju strah.
  • Lomljenje stvari.
  • Prijetnja povrijeđivanjem ili ubistvom nekoga koga partnerka poznaje ili cijeni.
  • Pokazivanje oružja ili drugih predmeta kao znak upozorenja ili da bi poslao poruku.
  • Prijetnja samoubistvom ako partnerka izrazi namjeru da ga napusti.
  • Izjavljivanje da nikad neće pustiti partnerku da ode.
funded by eu
Vlada CG
undp
un women
un women
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor