Izolacija

  • Izolacija - Posledice izolacije mogu biti razorne. Kada je žrtva izolovana, gubi kontakt sa porodicom, prijateljima i bilo kim ko bi joj mogao ponuditi pomoć ili podršku. Takođe, njena porodica i prijatelji mogu se okrenuti protiv nje ili prestati da je podržavaju. Primjeri izolacije su:
    • Započinjanje svađa kad partnerka želi da posjeti prijatelje.
    • Vrijeđanje partnerkine porodice i prijatelja.
    • Izazivanje osjećaja krivice kod partnerke kada nije s njim.
funded by eu
Vlada CG
undp
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor