Fizičko nasilje

 • Fizičko nasilje - stvarno ili potencijalno tjelesno povređivanje drugih. Fizičko zlostavljanje služi uspostavljanju kontrole nad žrtvom. Ono podrazumijeva sve vrste neželjenog fizičkog kontakta bez obzira na to da li izaziva fizički bol ili povrede. Može biti usmjereno ka žrtvi, djeci, ljubimcima, članovima porodice ili voljenima. Osoba koja mijenja ponašanje iz straha od fizičkog napada od strane partnera je žrtva fizičkog nasilja čak i ako se napad nije dogodio. Neki primjeri fizičkog zlostavljanja su:
  • Guranje
  • Udaranje
  • Sputavanje/lišavanje slobode
  • Šamaranje
  • Davljenje
  • Bacanje stvari
  • Prijetnje fizičkim nasiljem
funded by eu
Vlada CG
undp
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor