Seksualno nasilje

  • Seksualno nasilje - je prinudna ili neželjena seksualna aktivnost. Počinilac seksualnog nasilja može koristiti fizičku silu, prijetnje i zastrašivanja ili zloupotrijebiti osobu koja nije u stanju da da saglasnost za seksualni odnos. Seksualno nasilje se može desiti i među ljudima koji se međusobno poznaju, kao i u kontektstu porodičnog nasilja - u porodici, u braku ili partnerskoj vezi. Primjeri seksualnog nasilja su:
    • Prinuđivanje na seksualne aktivnosti koji osoba ne želi.
    • Korišćenje seksualno degradirajućih psovki i uvreda.
    • Neželjeno dodirivanje.
    • Seksističke šale.
funded by eu
Vlada CG
undp
un women

Ova platforma razvijena je uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN). Sadržaj ove platforme je isključiva odgovornost NVO Crnogorski ženski lobi i NVO Agora Femina i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije, UN WOMEN-a ili UNDP-a.

Copyright © 2021

započni

siguran

razgovor